Nota Verwachtingen Accountantscontrole

Dit is de definitieve versie nota verwachting accountantscontrole SiSa 2019, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.