Concept Nota Verwachtingen Accountantscontrole

Dit is de concept versie nota verwachting accountantscontrole SiSa 2020, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht. Eind januari zal de definitieve nota verwachtingen accountantscontrole worden gepubliceerd.

Concept Nota Verwachtingen Accountantscontrole (PDF | 33 pagina's | 378 kB)