Definitief invulwijzer SiSa

Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2020. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie.

Definitief invulwijzer SiSa (PDF | 230 pagina's | 2,9 MB)

Addendum bij de invulwijzer: Onjuiste artikelverwijzing Bbz 2004 regeling G3 en G3B (PDF | 1 pagina | 82 kB)

Addendum bij invulwijzer SISA-indicatoren regeling impuls verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (PDF | 6 pagina's | 243 kB)

Addendum bij invulwijzer - Nadere toelichting bij de specifieke uitkering Sport (PDF | 1 pagina | 221 kB)

Addendum bij invulwijzer - E1: Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 (PDF | 1 pagina | 254 kB)