Uitwerking overgangsregeling integratie-uitkering beschermd wonen (versie juli 2021)

Dit rekenbestand biedt inzicht in het effect van het herziene verdeelmodel en de overgangsregeling voor beschermd wonen, een afzonderlijk onderdeel binnen het gemeentefonds.