Hebben gemeenten recht op extra budget voor de Participatiewet?

Gemeenten kunnen een tekort op hun budget voor de Participatiewet hebben. Ze moeten dit tekort zelf opvangen. Onder voorwaarden kunnen gemeenten aanvullend budget krijgen via de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Extra budget (vangnet) Participatiewet aanvragen

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt aanvragen van gemeenten voor een vangnetuitkering. Op de website van de toetsingscommissie vindt u informatie over:  

  • de voorwaarden voor een vangnetuitkering;
  • de beoordeling(scriteria) en aanvraagformulieren;
  • de werkwijze van de toetsingscommissie;
  • wet- en regelgeving;
  • beleid.

Vangnet Participatiewet

De vangnetuitkering vervangt de eenmalige en meerjarige aanvullende uitkeringen voor gemeenten die tot 2015 bestonden.