Vereenvoudiging bekostiging Primair onderwijs - Brochure voor het speciaal basisonderwijs

Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het speciaal basisonderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot 1 bedrag waardoor de bekostiging minder sturend wordt.

Vereenvoudiging bekostiging Primair onderwijs - Brochure voor het speciaal basisonderwijs (PDF | 18 pagina's | 230 kB)