Vereenvoudiging bekostiging (voortgezet ) speciaal onderwijs

Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het (voortgezet ) speciaal onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot 1 bedrag waardoor de bekostiging minder sturend wordt.

Vereenvoudiging bekostiging Primair onderwijs - Brochure voor het (voortgezet ) speciaal onderwijs (PDF | 18 pagina's | 234 kB)