Beslisnota bij Kamerbrief over Wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) (PDF | 2 pagina's | 1,12 MB)