Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg