Antwoorden op Kamervragen over Regeling openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg

Minister De Jonge (VWS) geeft antwoord op vragen over 3 Kamerbrieven over de Regeling openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Regeling openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg (PDF | 11 pagina's | 556 kB)