Memorie van antwoord wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA hebben deze vragen gesteld.

Memorie van antwoord wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg