Signalen fraude in de zorg 2022

Dit rapport beschrijft signalen die in het registratiesysteem Verzamelpunt Zorgfraude van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn geregistreerd. Het IKZ rapporteert over signalen van vermoedens van fraude, niet over vastgestelde fraude.

Signalen fraude in de zorg 2022