Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeksrapport over primaire en secundaire gevolgen van gestegen energieprijzen op de glastuinbouwsector

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeksrapport over primaire en secundaire gevolgen van gestegen energieprijzen op de glastuinbouwsector