Update gasleveringszekerheid 36 - 10 maart 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 10 maart 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zijn goed gevuld en worden nu gebruikt.
  • De vraag naar gas is nog steeds relatief laag.
  • De prijs is afgelopen weken fors gedaald, maar blijft hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 7 maart 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 8 maart 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 8 maart 2023.

Aanvoer tussen 9 februari en 8 maart in 2019-2021 en 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 8 maart 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Scenariostudie GTS: de verwachting is dat Nederland zonder gastekorten deze winter doorkomt.
  • In de wintermaanden wordt de vulgraad lager door gebruik van gas uit de opslagen.
  • De gasopslag Grijpskerk moet leeg zodat deze gevuld kan worden met laagcalorisch gas, deze opslag was voorheen hoogcalorisch.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren (2019-2021: de jaren voor de gascrisis).
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt vanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen.