Verslagen bestuurlijk overleggen Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

Verslagen van de overleggen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met betrokken provincies, gemeenten en waterschappen over de aanleg van een stroomkabel onder de Wadden.

Verslagen bestuurlijk overleggen Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (PDF | 49 pagina's | 1,6 MB)