Hoeveel vrije dagen krijg ik als partner bij de geboorte van mijn kind?

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Werkweek verlof voor partner

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 1 werkweek geboorteverlof. Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt u 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof. Het gaat om de arbeidsduur zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Stel dat u ouderschapsverlof opneemt dan worden deze uren er niet vanaf gehaald.

Bijvoorbeeld:

U bent in loondienst en u heeft een contract van 40 uur per week. Iedere week neemt u 12 uur ouderschapsverlof op. U werkt daarom maar 28 uur per week. Toch heeft u recht op 40 uur geboorteverlof.

Afwijkende collectieve afspraken

Wijken eerder gemaakte collectieve afspraken (bijvoorbeeld in een CAO) af in het nadeel van de werknemer? Zijn deze afspraken voor 1 januari 2019 ingegaan? Dan gelden deze afspraken tot het einde van de looptijd, maar uiterlijk tot 1 juli 2019. Hierna heeft elke werknemer recht op in ieder geval een werkweek verlof met volledige doorbetaling van het loon.

Met spoed vrij voor bevalling partner

Moet u met spoed vrij nemen omdat uw partner bevalt, dan kunt u calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Uw salaris loopt door tijdens dit verlof.

Evenveel verlof bij geboorte meerling

Ook als uw partner bevalt van een meerling, heeft u recht op verlof van 1 werkweek. Als er een tweeling geboren wordt, krijgt u dus geen dubbel verlof.