MHPSS wereldwijd in feiten en getallen

Hoe staat het in de wereld met geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS)?

Geestelijke gezondheid in het algemeen

 • 1 op 4 mensen heeft tijdens zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Dit is een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO (Engelstalige website).
 • 350 miljoen mensen wereldwijd hebben last van depressie.
 • Ieder jaar plegen rond de 700.000 mensen zelfmoord. In vergelijking met 619.000 mensen die aan malaria sterven. Dit is een berekening van de WHO.
 • Zelfmoord is de vierde doodsoorzaak onder 15-29-jarigen. Vooral bij meisjes en jonge vrouwen zijn de percentages hoog.
 • Bijna 9 van de 10 mensen met psychische problemen ervaren dat stigma en discriminatie hun leven negatief beïnvloeden.
 • In landen met hoge inkomens kunnen 5 van de 10 mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, deze zorg niet krijgen. In landen met lage en middeninkomens krijgen 9 van de 10 mensen niet de zorg die ze nodig hebben.

Geestelijke gezondheid bij rampen en conflicten

 • Volgens de WHO heeft 22% van mensen die door rampen en conflicten wordt getroffen, psychosociale zorg nodig.
 • Wereldwijd zijn meer dan 110 miljoen mensen ontheemd als gevolg van geweld of conflict. Dat is het grootste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog.
 • Psychische problemen duren in conflictgebieden gemiddeld nog veel langer doordat er vaak geen steun beschikbaar is. En de omstandigheden daarnaast vaak stressvol blijven.
 • Psychische problemen door crisissituaties vertragen wederopbouw en economisch herstel.

Economische kosten van psychische problemen

 • Ziekten kosten de maatschappij veel geld, bijvoorbeeld doordat mensen niet of minder kunnen werken. Dit heet de ‘economische ziektelast’. De komende 20 jaar veroorzaken psychische problemen meer dan de helft van deze economische ziektelast, schat het World Economic Forum (WEF). Psychische problemen dragen hier meer aan bij dan kanker, diabetes en chronische ademhalingsaandoeningen samen.
 • Het WEF schat de jaarlijkse wereldwijde economische kosten van psychische problemen op 2,5 biljoen US dollar in 2010. In 2030 loopt dit naar schatting op  tot 6 biljoen dollar.
 • 54% van de kosten van economische ziektelast komen voor rekening van landen met lage en middeninkomens.
 • Investeren in MHPSS heeft ook economische voordelen. Tegenover 1 dollar investering kan bijvoorbeeld tussen 3,3 en 5,7 dollar economisch en sociaal voordeel staan. Dit is een schatting van de  Wereldbank.

Meer lezen over MHPSS in crisissituaties.