Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief over toegang Wlz voor chronische ggz-patiënten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief over toegang Wlz voor chronische ggz-patiënten (PDF | 2 pagina's | 2,0 MB)