Beslisnota bij antwoorden Kamervragen tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz)