Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen van schriftelijk overleg over BNC-fiche: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen van schriftelijk overleg over BNC-fiche: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid