Beslisnota bij Kamerbrief over voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek