Brief dNLggz aan ZN 17 mei 2023- Inventarisatie van het aanbod van cruciale ggz met continuïteitsproblemen

Als opdracht vanuit het IZA voeren de ggz kerninstellingen een inventarisatie uit van het aanbod van cruciale ggz op regionaal-, bovenregionaal- en landelijk niveau.

Brief dNLggz aan ZN 17 mei 2023- Inventarisatie van het aanbod van cruciale ggz met continuïteitsproblemen