Verkenning NZa cruciale ggz n.a.v. motie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een opdrachtbrief gekregen voor het uitvoeren van een verkenning n.a.v. motie cruciale ggz.

Verkenning NZa cruciale ggz n.a.v. motie