Definitieve rapportage KPMG - Onderzoek naar de bovenregionale landelijke vraag naar cruciale ggz

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil komen tot een visie op concentratie en spreiding van cruciale ggz. De aanleiding hiervoor zijn twee afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) omtrent 1) grip krijgen op cruciale ggz; en 2) het opstellen van een visie rondom concentratie en spreiding van zorg, met aandacht voor de regiobeelden die zijn opgesteld eveneens in het kader van het IZA.

Definitieve rapportage KPMG - Onderzoek naar de bovenregionale landelijke vraag naar cruciale ggz