Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens coronacrisis vastgesteld

Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met Valente, VNG en COMO een richtlijn vastgesteld over hoe de opvang van dak- en thuisloze mensen georganiseerd moet worden tijdens de coronacrisis (COVID-19). De richtlijn is bedoeld voor gemeenten en opvangorganisaties en ziet toe op het zo goed mogelijk opvangen van dak- en thuisloze mensen, en tegelijkertijd het risico op besmetting zo klein mogelijk houden.

Het opstellen van de richtlijn gebeurde op verzoek van de branche en in opdracht van staatssecretaris Blokhuis (VWS). Blokhuis: “In deze tijden van crisis is de groep dak- en thuisloze mensen extra kwetsbaar en mogen we hen niet uit het oog verliezen. Juist nu is er behoefte aan goede opvang, maar tegelijkertijd moeten er maatregelen worden genomen om besmettingen in de opvang te voorkomen en om de veiligheid van hulpverleners te garanderen. Dit vraagt veel van gemeenten en opvangorganisaties. Ik blijf nauw in contact met gemeenten en hulpverleners over wat deze richtlijn voor hen betekent in de dagelijkse praktijk.”

Nachtopvang en daginloop

Voorop staat dat er voor dak- en thuislozen in de nacht een slaapplek moet zijn. De nachtopvang moet dan ook openblijven. Daarnaast moeten gemeenten overdag inlooplocaties organiseren, waar dak- en thuisloze mensen warm kunnen worden en terecht kunnen voor een sanitaire stop, een warme maaltijd en andere vormen van ondersteuning. In alle gevallen is het uitgangspunt dat overal ten minste 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Veiligheid cliënten en medewerkers

Om zowel cliënten als hulpverleners in de opvang zo goed mogelijk te beschermen voorziet de richtlijn in een aantal instructies. Hulpverleners moeten zich houden aan de hygiënevoorschriften en zoveel mogelijk afstand bewaren. Ook legt de richtlijn uit hoe om moet worden gegaan met dak- en thuisloze mensen die klachten vertonen. Bij verdenking van een besmetting met het coronavirus moet iemand in een aparte ruimte worden geplaatst om uit te zieken.