Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?

U kunt bij de gemeente terecht voor beschermd wonen. Hierdoor valt deze zorg en ondersteuning onder de Wmo (officieel Wmo 2015). Als u beschermd woont, vergoedt uw zorgverzekeraar uw behandeling.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor beschermd wonen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. U zult altijd zakgeld en kleedgeld overhouden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage.

Kabinet Rutte III: eigen bijdrage beschermd wonen omlaag

Het kabinet wil de eigen bijdrage voor beschermd wonen verlagen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

U kunt voor beschermd wonen een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Hiervoor gelden wel de voorwaarden die uw gemeente daaraan stelt. Meer informatie vindt u in de brochure Ik heb een persoonsgebonden budget.