Wat kan ik doen als het niet lukt om passende geestelijke gezondheidszorg te krijgen?

Wanneer u geen passende geestelijke gezondheidszorg vindt, kunt u daarbij hulp krijgen. 

Hulp bij juiste geestelijke gezondheidszorg krijgen

Vindt u het lastig om passende geestelijke gezondheidszorg te krijgen? En voelt u zich van het kastje naar de muur gestuurd? Dan kunt u daarbij hulp krijgen. Bijvoorbeeld van:

  • Uw huisarts. Deze verwijst u door naar een passende zorgverlener in de GGZ.
  • Uw zorgverzekeraar. Die is het eerste aanspreekpunt om te kijken waar u het snelst passende GGZ-zorg krijgt. Zorgverzekeraars weten waar welke GGZ-zorg wordt aangeboden en hoe snel dat kan.
  • Een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner gaat bijvoorbeeld mee naar een gesprek. Of helpt u om uw hulpvraag goed onder woorden te brengen.  
  • Het Juiste Loket. Dit loket helpt mensen die niet weten waar zij de juiste zorg of ondersteuning moeten zoeken.
  • Een coördinator van Regionale expertteams voor de jeugd helpt zorgverleners en ouders die geestelijke gezondheidszorg zoeken voor kinderen tot 18 jaar. Alle jeugdregio’s hebben een team met deskundigen. Zij helpen bij de oplossing van ingewikkelde zorgvragen die zijn vastgelopen. Wanneer dit team advies geeft, zorgen zorgaanbieders voor de juiste zorg en gemeenten voor de betaling hiervan.

Vindt u nog steeds geen goede GGZ-zorg met hulp van zorgverleners, zorgverzekeraars of andere experts? Dan kunt u het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vragen om mee te denken. U stuurt dan een mail naar zorgvragen@minvws.nl.

Video: Op zoek naar passende zorg

VOICE-OVER: De weg naar passende zorg in de ggz is niet altijd even makkelijk.
Of u nu op zoek bent naar hulp of hulp verleent.
Lukt het niet om passende zorg te vinden en voelt u zich van het kastje naar de muur gestuurd het ministerie van VWS denkt graag actief met u mee bij het vinden van passende zorg.
Raadpleeg om te beginnen uw huisarts om doorverwezen te worden naar een passende zorgverlener.
Kunt u geen passende zorgverlener vinden neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Zij hebben een goed beeld van waar welke geestelijke gezondheidszorg wordt aangeboden en binnen welke termijn.
Op mijnzorgverzekeraar.nl vindt u meer informatie.
Vindt u het lastig om uw hulpvraag goed onder woorden te brengen of wilt u graag dat iemand meegaat naar een gesprek?
Neem dan contact op met een cliëntondersteuner.
Ga naar clientondersteuning.co.nl.
Als u niet goed weet waar u terechtkunt kunt u ook contact opnemen met Het Juiste Loket.
Op informatielangdurigezorg.nl vindt u de weg naar de juiste zorg en ondersteuning.
Ook zijn er regionale expertteams jeugd, speciaal voor kinderen onder de 18.
De contactpersonen van deze teams staan op vng.nl van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Als deze stappen niet leiden tot passende zorg in de ggz stuur dan een mail naar zorgvragen@minvws.nl.

(Een poppetje zit met een laptop aan een tafel. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT