Welke eurobiljetten en euromunten zijn er?

Er zijn 7 eurobankbiljetten en 8 euromunten. Alle biljetten en munten hebben echtheidskenmerken tegen vervalsing. 

Soorten eurobiljetten

Er zijn 7 verschillende eurobankbiljetten: van € 5, € 10, € 20, € 50, € 100, € 200 en € 500. De afbeeldingen op de biljetten zijn in alle eurolanden hetzelfde. Ieder biljet heeft een serienummer. De letter voorafgaand aan het serienummer geeft aan uit welk land het eurobiljet komt.

Voor het gebruik van afbeeldingen van eurobiljetten gelden voorwaarden. Afbeeldingen zijn verboden als ze te verwarren zijn met echte eurobiljetten.

Nieuwe serie eurobiljetten

Sinds 2013 is er nieuwe serie eurobiljetten: de Europa-serie. Het nieuwe briefje van € 5 kwam als eerste, gevolgd door het biljet van € 10 in 2014. Het nieuwe biljet van € 20 is sinds 25 november 2015 in omloop. De echtheidskenmerken van de nieuwe biljetten zijn aangepast om het vervalsers nog lastiger te maken.

Soorten euromunten

Er zijn 8 verschillende euromunten: van € 1, € 2, € 0,50, € 0,20, € 0,10, € 0,05, € 0,02 en € 0,01. De euromunten hebben 1 gemeenschappelijke kant die in alle eurolanden hetzelfde is. De nationale kant van de euromunt is in elk land verschillend.

In Nederland zijn er ook herdenkingsmunten van € 2 en bijzondere munten van € 5 en € 10 in omloop.

Valse euromunten herkennen

Euromunten hebben echtheidskenmerken om vervalsing te voorkomen. 

Muntstickers op euromunten

Het is in Nederland niet verboden om stickers te plakken op euromunten. Muntstickers kunnen munten wel slechter bruikbaar maken. Bijvoorbeeld in parkeerautomaten.