Beleidskader gemeentelijke herindeling

Beleidskader waarin het kabinet aangeeft hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst.