Beslisnota bij antwoorden Kamervragen initiatiefvoorstel vermogensgrenzen kwijtschelding lokale belastingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen initiatiefvoorstel vermogensgrenzen kwijtschelding lokale belastingen