Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Didam-arrest

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Didam-arrest