Beslisnota's bij Kamerbrief Gemeentenieuws van SZW 2024-2

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief Gemeentenieuws van SZW 2024-2