Kamerbrief inzake decentralisaties sociaal domein

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Schouw inzake de decentralisaties in het sociaal domein.