Kamerbrief stand van zaken Centraal Planbureau inzake decentralisaties in sociaal domein en overleg met VNG

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer om stand van zaken op het rapport en het overleg tussen Centraal Planbureau (CPB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de decentralisaties in het sociaal domein.

Kamerbrief stand van zaken Centraal Planbureau inzake decentralisaties in sociaal domein en overleg met VNG ( PDF | 2 pagina's | 150 kB )