Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag en Nota van wijziging bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr

Brief van minister Plasterk ( BZK ) aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).