Kamerbrief over vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan vermogensgrenzen van Participatiewet

Minister De Jonge (BZK) reageert op de herziene motie van Tweede Kamerleden Palmen (NSC) en Mohandis (GroenLinks-PvdA). De motie gaat over de wettelijke mogelijkheden en implicaties voor het volledig gelijktrekken van de vermogensgrenzen en daarbij de maatschappelijke opbrengsten vanwege de preventieve werking van een financiële buffer mee te nemen.

Kamerbrief over vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan vermogensgrenzen van Participatiewet