Zienswijze provincie Groningen op herindelingsadvies gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Advies van de provincie Groningen over de samenvoeging van gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.