Resultaten botsproeven

De afgelopen periode zijn er ‘botsproeven’ geweest in drie gemeenten, namelijk Utrecht, Zwolle en Doetinchem. Dit hield in dat er meerdere gesprekken zijn geweest met verschillende lokale partijen waarbij gesproken is over de gevolgen van het reguleren van middenhuur. Deze lokale partijen bestonden uit diverse institutionele beleggers, particuliere beleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars, een huurdersorganisatie en gemeenten.

Resultaten botsproeven