Besluit op een verzoek over door gemeente ingevulde enquêteformulieren uit onderzoeksrapport naar omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle door de gemeenten ingevulde enquêteformulieren behorende bij het in 2010 gepubliceerde onderzoek "Omvangrijke en oneigenlijke Wobverzoeken; Aantallen, kenmerken en wijze van afhandeling; Eindrapport." Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op een verzoek over door gemeente ingevulde enquêteformulieren uit onderzoeksrapport naar omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken