Gemeenten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

U kunt uw verhuizing persoonlijk of schriftelijk doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente past uw adres daarna aan in de Basisregistratie personen (BRP). Een verhuizing binnen dezelfde gemeente kunt u soms ook digitaal doorgeven.

Verhuizing doorgeven voor uzelf en anderen

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door:

  • iedere meerderjarige voor zichzelf;
  • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een gemachtigde.

Verhuizing binnen 5 dagen doorgeven

U moet uw verhuizing binnen 5 dagen na het wijzigen van uw adres doorgeven. De dag waarop de aangifte is ontvangen, geldt als de datum van verhuizing, tenzij u opgeeft dat u later verhuist. Dan geldt de opgegeven datum. Gemeenten kunnen sinds 1 januari 2014 een boete opleggen die kan oplopen tot € 325 als u belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeeft aan de gemeente. Zo moet een nieuw adres binnen 5 dagen na de verhuizing bij de gemeente binnen zijn.

Benodigde documenten

U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Lopende diensten bij verhuizing naar andere gemeente

Heeft u bij uw gemeente diensten aangevraagd of geregeld en verhuist u naar een andere gemeente? Dan kunt u bij uw nieuwe gemeente navragen voor welke diensten u in die gemeente in aanmerking komt en hoe u dat indien nodig kunt aanvragen.

Diensten zoals de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toekennen van bijstand hebben geen betrekking op de Basisregistratie Personen (BRP). Elke gemeente heeft hierin zijn eigen taak. Hierdoor kan er niet aangegeven worden welke wijzigingen automatisch doorlopen als u naar een andere gemeente verhuist.

Verblijf instelling gezondheidszorg voor onbepaalde duur

Verblijft u voor onbepaalde duur in een door de gemeente aangewezen instelling voor de gezondheidszorg? Dan bent u verplicht om bij de gemeente aangifte van verhuizing te doen. Uw woonadres wordt het adres van de instelling waar u verblijft. U kunt zich ook laten inschrijven op een briefadres bij een familie of vriend, in plaats van het woonadres van de instelling. Dit is handig wanneer u de afhandeling van uw zaken door een ander laat doen.

Tijdelijk verblijf instelling voor gezondheidszorg

Houdt u uw huidige adres aan bij een tijdelijk verblijf in een door de gemeente aangewezen instelling voor gezondheidszorg? Dan wordt bekeken waar u naar verwachting voor een half jaar de meeste keren overnacht. Verblijft u naar verwachting langer dan een half jaar in de aangewezen instelling? Dan bent u verplicht om een adreswijziging door te geven bij de gemeente.

De Rijksoverheid. Voor Nederland