Kan ik mijzelf laten inschrijven op een briefadres?

Alleen als u geen woonadres heeft, of als u verblijft in een instelling, kunt u zich door uw gemeente laten inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. U kunt als briefadres geen postbus gebruiken.

Lukt het u niet om een briefadresgever te vinden? Dan moet uw gemeente u sinds 1 januari 2022 verplicht inschrijven op een briefadres. Bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis.

Inschrijven Basisregistratie Personen (BRP)

Iedereen die in een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland verblijft, moet zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Via de BRP kan de overheid in contact komen met haar burgers. U laat zich inschrijven in de BRP op uw woonadres. Of anders op een briefadres. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Verschil woonadres en briefadres

Een woonadres is het adres waar u woont. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling (de zogenoemde briefadresgever). Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Een briefadres is daarom nooit een postbus. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn.

Wie mogen briefadresgever zijn?

De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid u bereikt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. De briefadresgever is óf een natuurlijk persoon; óf een instelling die door de gemeente is aangewezen. Als er geen briefadres beschikbaar is, kan de gemeente ook optreden als briefadresgever

Een persoon als briefadresgever

  • Iemand die is ingeschreven in de BRP op een woonadres kan briefadresgever zijn. Het briefadres is dan het woonadres van die persoon. Dit kan in elke gemeente in Nederland zijn. U moet wel schriftelijk toestemming hebben van deze persoon.

Een instelling als briefadresgever

  • De briefadresgever kan ook een instelling zijn die volgens het college van burgemeester en wethouders briefadresgever mag zijn. Bijvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke opvang. Het briefadres is dan het adres van de instelling.
  • Uw gemeente. 

Waar inschrijven op een briefadres?

Inschrijven op een briefadres doet u bij de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken in de gemeente van de briefadresgever.

Hoe inschrijven op een briefadres?

Om u te laten inschrijven op een briefadres in de BRP moet u in elk geval het volgende meenemen:

  • een identiteitsbewijs van uzelf;
  • een ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever, bijvoorbeeld de hoofdbewoner van het briefadres;
  • een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever.

Raadpleeg (de website van) uw gemeente van de briefadresgever voor meer informatie.