Waar kan ik een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aanvragen?

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:

 • uzelf;
 • een gemachtigde;
 • iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure).

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U vraagt het afschrift aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd.

Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte. De volgende personen kunnen een uittreksel aanvragen:

 • uzelf;
 • een gemachtigde;
 • andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam).

Om een uittreksel aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd. 

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Staat u ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)? Bijvoorbeeld omdat u bent verhuisd naar het buitenland? Dan kunt u een uittreksel RNI aanvragen bij één van de 19 gemeenten met een RNI-loket.

Soorten akten

Er zijn de volgende soorten akten:

 • geboorteakte;
 • overlijdensakte;
 • huwelijksakte;
 • echtscheidingsakte;
 • akte van partnerschapregistratie.