Waar kan ik een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aanvragen?

De burgerlijke stand maakt akten (officiële documenten) op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. U vraagt een afschrift of uittreksel van deze akten aan bij de gemeente die de akte opmaakte.

Soorten akten

De volgende soorten akten kunt u aanvragen:

 • geboorteakte;
 • overlijdensakte;
 • huwelijksakte;
 • echtscheidingsakte;
 • akte van partnerschapsregistratie.

Een afschrift of uittreksel van deze akten vraagt u aan bij de gemeente die de akte opmaakte. Ook als u inmiddels niet meer in die gemeente woont. Voor het aanvragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Afschrift akte

Een afschrift is een kopie van de akte. Hierop staat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen dit aanvragen:

 • uzelf;
 • een gemachtigde;
 • iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (bijvoorbeeld bij een rechtszaak).

Uittreksel akte

Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens uit de akte. De volgende personen kunnen dit aanvragen:

 • uzelf;
 • een gemachtigde;
 • een andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam).

Staat u ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)? Bijvoorbeeld omdat u bent verhuisd naar het buitenland? Dan vraagt een uittreksel RNI aan bij 1 van de 19 gemeenten met een RNI-loket.