Beslisnota bij antwoorden Kamervragen opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal