Beslisnota bij Kamerbrief over Sluiskandidatenbrief eerste helft van 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Sluiskandidatenbrief eerste helft van 2024