Beslisnota bij Kamerbrief vergoeding Libmeldy per 19 januari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief vergoeding Libmeldy per 19 januari 2024