Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad 23-24 april 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad 23-24 april 2024