Beslisnota bij Kamerbrief over een centraal nooddepot voor schaarse generieke medicatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over een centraal nooddepot voor schaarse generieke medicatie