Beslisnota bij Kamerbrief over rectificatie stand van zaken Kaftrio

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rectificatie stand van zaken Kaftrio