Kamerbrief over rectificatie stand van zaken Kaftrio

Minister Dijkstra (Medische Zorg) deelt de Tweede Kamer mee dat de brief van 21 mei 2024 per ongeluk onjuiste informatie bevat over de indiening van het definitieve dossier van Kaftrio.

Kamerbrief over rectificatie stand van zaken Kaftrio