Kamerbrief over beoordeling motie regie bij verstrekking van genees- en hulpmiddelen

Minister van Ark reageert op een motie over de regie bij de verstrekking van genees- en hulpmiddelen. Deze motie verzoekt de regering te onderzoeken hoe de regie over de verstrekking van genees- en hulpmiddelen bij de voorschrijver kan komen te liggen, zodat aan de patiënt meer maatwerk kan worden geboden.